Tarieven en Pakketten Volwassenen

  • Gratis kennismakingsgesprek van een uur
  • Coachsessie van een uur kost: €85,- (inclusief BTW)
  • Tussentijds persoonlijk contact via whatsapp bij vragen
  • Binnen 24 uur reactie ook in het weekend
  • Praktische oefeningen voor thuis

Het gemiddeld aantal afspraken voor een coachtraject ligt tussen de zes en tien sessies. Wanneer er minder sessies nodig zijn duurt het korter, daar waar er meer sessies helpend zijn, is er ruimte om meer sessies af te spreken.

Let op:

Afspraken dienen, uiterlijk 24 uur voor de sessie geannuleerd te worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de sessie worden de kosten in rekening gebracht.

Los in te boeken Boostersessies

Wat is een Boostersessie?

Een Boostersessie is een opfrissessie als buffer tegen terugval. Wanneer je een coachtraject bij Benders Coaching hebt afgerond en je merkt dat je terugvalt in oude gedragspatronen ben je van harte welkom voor een Boostersessie.

In een Boostersessie wordt aandacht geschonken aan de geleerde nieuwe vaardigheden en gewoontes uit eerdere sessies.

Samen kijken we zowel naar het ophalen van de geleerde nieuwe vaardigheden en gewoontes als het bewust stilstaan bij wat er goed gaat en behouden moet blijven om niet verder terug te vallen in destructieve patronen.

Boostersessies

Graag inboeken voor een uur.
Kosten zijn €85,- (inclusief BTW) per sessie.

BRTT® & TRB®

Body Remembers Trauma Therapie sessies (BRTT®):
Graag inboeken voor twee uur  (duurt 1,5 uur).
Kosten €110,- (inclusief BTW) per sessie.

BRTT®-Pakket: 5 sessies voor €500,- (inclusief BTW).   

Trauma Release Breathwork sessies (TRB®):
Graag inboeken voor twee uur (duurt 1,5 uur).
Kosten €110,- (inclusief BTW) per sessie.

TRB®-Pakket: 5 sessies voor €500,- (inclusief BTW).

Gecombineerde sessies BRTT® & TRB®:
Graag inboeken voor drie uur (duurt 3 uur).
Kosten €200,- (inclusief BTW) per sessie.

BRTT® & TRB®-Pakket: 5 sessies voor €900,- (inclusief BTW)

Uit eigen ervaring weet ik dat één of twee TRB® en/of BRTT® sessies al inzicht gevend, verlichtend, helend en patroon doorbrekend kunnen zijn!

Wil jij de complete route naar heling, bewustwording en patroon doorbreking ervaren welke jouw leven compleet kan veranderen? Dan adviseer ik je om een traject van vijf sessies aan te gaan, met telkens tussenpauzen van drie tot zes weken. Wanneer je hier interesse in hebt wil ik je vriendelijk vragen om vooraf een gratis kennismakingsgesprek in te plannen.

Je krijgt voor de start van een TRB®, BRTT® of een gecombineerde sessie een intakeformulier en integriteitscode doorgemaild. Plan daarom de sessie zeker drie weken vooruit, zodat jij de tijd hebt om het intakeformulier zorgvuldig in te vullen en ik de tijd heb om me goed voor te kunnen bereiden.

Hierop volgt een degelijke check of het veilig genoeg is voor jou om aan de sessie te kunnen deelnemen. Dit wordt hierna met jou besproken.